Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Biscuiterie Willems bvba, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nieuwendorpe 33C, 9900 Eeklo (België), en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0401.006.413 (hierna : Willems Biscuits).

De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Willems Biscuits noch enige van haar gelieerde ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Willems Biscuits behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen.

Deze website is bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de bezoeker van de website. De inhoud van de website (zoals lay-out en ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen, foto's, enz.) is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Willems Biscuits. Alle handelsmerken en handelsnamen weergegeven op de website zijn eigendom van Willems Biscuits en gelieerde ondernemingen.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Belgisch recht.