Privacy beleid

Privacy beleid

1. Algemeen
Voor Willems Biscuits is het vanzelfsprekend dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").
In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met uw persoonsgegevens, met wie we deze delen, hoe wij deze beschermen en welke keuzes u kunt maken over uw persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van verschillende toepassingen (websites, verkoop, enz.) die door of namens ons worden beschikbaar gesteld of beheerd.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die optreedt als verwerkingsveranwoordelijke is:
Biscuiterie Willems bv, Nieuwendorpe 33C, 9900 Eeklo, België, met als ondernemingsnummer 0401.006.413 (“Willems Biscuits”)

3. Hoe en op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van uw specifieke situatie, vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de rechtsgrond(en) en de doel(en) van de verwerking, of de gegevens worden overgedragen en de toepasselijke bewaartermijnen:

A. Sollicitatieformulier
U kunt solliciteren bij Willems Biscuits via een sollicitatieformulier. Voor de verwerking van deze informatie vertrouwen wij op de dienstverlening van SuccesFactors, een applicatie die eigendom is van SAP. De volgende gegevens worden daarbij verzameld, bewaard en verwerkt:
- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer (geen verplicht veld);
- E-mailadres;- Opleiding (geen verplicht veld);
- Vorige/huidige dienstbetrekking (geen verplicht veld);
- CV en motivatiebrief (geen verplicht veld);
- Adres;
- Geboortedatum (geen verplicht veld);
- Nationaliteit;
- Voltijd- of deeltijdbaan (geen verplicht veld);
- Kent u iemand die bij Willems Biscuits werkt – zo ja, wie? (geen verplicht veld);
- Hoe heeft u over de vacature gehoord? (geen verplicht veld).
De gevraagde persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van ons wervingsproces. Uw gegevens worden verwijderd na afronding van het betreffende wervingsproces, of worden met uw toestemming 3 jaar bewaard in onze wervingsdatabank. Indien uw sollicitatie tot een baan leidt bij Willems Biscuits worden uw gegevens verder bewaard zoals omschreven in uw arbeidsovereenkomst. Wanneer dit relevant is, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een assessmentcentrum of een andere derde partij die ons helpt bij het wervingsproces. In dat geval zal Willems Biscuits passende bescherming bieden. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om nieuw personeel aan te werven.

B. Commercieel relatiebeheer
In het kader van onze commerciële activiteiten, en in het bijzonder met betrekking tot het beheer van onze (potentiële en feitelijke) klanten en (potentiële en feitelijke) leveranciers, is het mogelijk dat we persoons gegevens ontvangen of verzamelen.
De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het beheer van onze zakelijke relaties en is daarom gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met uw privacyrechten. Uw gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens
We zorgen voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of schade aan de integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industrienormen en praktijken.
Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door een derde partij als die derde partij ermee instemt zich te houden aan die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

5. Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies kunnen worden beschouwd als stukjes gegevens die door de webserver naar uw browser worden verzonden en die deze gegevens naar de harde schijf van uw computer schrijven. Ze bevatten het adres van onze website en een uniek gebruikers-ID. De volgende keer dat u onze website bezoekt, weet uw computer dat u hier al eerder bent geweest en stuurt de informatie in die cookie terug naar onze site. Door cookies te gebruiken, kunnen we u een snellere en efficiëntere toegang tot de website aanbieden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is de website nog steeds toegankelijk, maar heeft u mogelijk geen toegang tot alle functionaliteiten van de website. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.
Deze website kan verschillende soorten cookies gebruiken: 'essentiële cookies' (onmisbaar voor het gebruik van de website en alle onderdelen), 'functionele cookies' (deze cookies stellen de website in staat om de keuzes die u maakt te onthouden, zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt, en bieden verbeterde, persoonlijkere functies), 'prestatiecookies' (om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen van webpagina's krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert en soms 'advertentiecookies' (gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten).

6. Rechten
Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Willems Biscuits. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen).Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Willems Biscuits onjuist zijn, kunt u natuurlijk een correctie aanvragen.U hebt het recht om een ​​beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een ​​transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.Als u het niet eens bent met de manier waarop Willems Biscuits uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

7. Contactpersoon bij vragen of verzoeken
Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op:
dpr@willemsbiscuits.com

8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien en eventuele updates zullen op deze webpagina worden geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2019.